Projekt: Obywatel cyfrowej przyszłości - wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w województwie lubuskim

Lider projektu EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
Cel i planowane efekty projektu Przeszkolenie 996 osób 65+ z województwa lubuskiego w zakresie kompetencji cyfrowych poprzez procesu rozwojowego opartego na szkoleniach i animacjach. Kluczowym celem realizacji projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych.
Okres realizacji projektu od 02.2018 do 01.2021
Wartość projektu 2 653 443,72 zł
Dofinansowanie projektu z UE 2 228 476,90 zł
Dodatkowe informacje Informacje dla koordynatorów gminnych jest dostępna TUTAJ.
Kontakt e-mail: projekty@bezbarier.org.pl
tel: 22 112 04 88
Finansowanie projektu Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Do góry